Blog

İHRACAT NEDİR? PROSEDÜRLERİ NELERDİR?

İhracat, bir ülkede üretilen ürünün başka ülkelere döviz karşılığında satılmasıdır. İhracat yapabilmek için herhangi bir belge veya izin sertifikası almasına gerek yoktur. İhraç edeceği ürüne göre ilgili ihracatçı birliğine üye olan gerçek usulde vergiye tabi gerçek ve tüzel kişi tacirler, Esnaf ve Sanatkarlar odalarına kayıtlı olup üretimle uğraşan esnaf ve sanatkarlar ile ortaklık sağlarlar. İhracat prosedürleri; İhracat yapılacak ülkeye, ihracat şekline, ihraç edilecek ürüne göre değişkenlik göstermektedir.

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelere yapılacak ihracatta, EFTA ülkelerine (İsviçre, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn) ve Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) kapsamında yapılacak ihracatta, Genel Preferanslar Sistemi kapsamında Türkiye’ye tavizli gümrük oranları ülkelerle yapılacak ihracatta, BM (Birleşmiş Milletler) kararlarına göre ambargo uygulanan ülkelere yapılacak ihracatta, tek taraflı olarak ambargo uygulanan ülkelere (Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) yapılacak ihracatta, Türk ihraç ürünlerine kota uygulayan ülkelere yapılacak ihracatta, iki ve çok taraflı kredi anlaşmalarımızın bulunduğu ülkelere bu kapsamda yapılacak ihracatta, sınır ticaret merkezleri kapsamında yapılacak ihracatta düzenlenmesi gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile işlemlerde izlenmesi gereken prosedürler değişmektedir.Tüm Ülkelere İhracat

Toptanara.com Türk ürünlerini tüm ülkelere toptan satışını yapmaktadır

Ülke Değiştir
Arama